Импресум

Медиумска Информативна Агенција – МИА
„ул.Плоштад Пресвета Богородица бр.3, 1000 Скопје
 Поштенски фах 4
1000 Скопје, Република Северна Македонија

Тел.: (02) 2461600

mia@mia.mk
www.mia.mk

Генерален директор и главен и одговорен уредник:

Драган Антоновски
dragan.antonovski@mia.mk


Заменик на генералниот директор:

Хаљит Ајдини
halit.ajdini@mia.mk

 

Уредник на Генерален сервис
Ана Цветковска
ana.cvetkovska@mia.mk 

 Уредници на Внатрешно-политичка редакција:

Сашо Арсовски,Сашко Панајотов
mia@mia.mk

Дописна редакција:
dopisnici@mia.mk

Уредници на ДЕСК:

Златко Шумковски, Сашко Димевски
desk@mia.mk

Уредник на сервис на албански јазик:

Фами Бајрами
albanskiservis@mia.mk

Уредник на сервис на англиски јазик:
angliskiservis@mia.mk

Мултимедијален  сервис

Борис Куновски
foto@mia.mk

Техника и информатика:
Tел.:   078 28 40 59
tehnika@mia.mk

Деловен секретар:
Дениела Димитриева,

daniela.dimitrieva@mia.mk 

Маркетинг:

Вида Димова           075 284 506
Јованка Јанкоска    075 280 297
Даниела Димовска  075 284 502
marketing@mia.mk

Логистика:
Кристина Пеева 075 28 45 34
uprava@mia.mk

Back to top button
Close
Close