Импресум

Медиумска Информативна Агенција – МИА
„Кеј Димитар Влахов“ бр.4, кат 2, 1000 Скопје
 Поштенски фах 4
1000 Скопје, Република Северна Македонија

Тел.: (02) 2461600
00 389 75 284 558

mia@mia.mk
www.mia.mk

Генерален директор и главен и одговорен уредник:

Драган Антоновски
dragan.antonovski@mia.mk


В.Д. Заменик на генералниот директор:

Тел:  (02) 2461600, локал 224

Хаљит Ајдини
halit.ajdini@mia.mk

Уредник на Генерален сервис
Ана Цветковска
ana.cvetkovska@mia.mk 

Уредници на Внатрешно-политичка редакција:
Tел.:  (02) 2461600, локал 240
soopstenija@mia.mk

Дописна редакција:
Тел.:  (02) 2461600, локал 233
dopisnici@mia.mk

Уредник на Надворешно политичка редакција:
Тел:  (02) 2461600, локал 230 и 249
desk@mia.mk

Уредник на сервис на албански јазик:
Тел:  (02) 2461600, локал 239
albanskiservis@mia.mk

Уредник на сервис на англиски јазик:
Тел:  (02) 2461600, локал 235
angliskiservis@mia.mk

Фото сервис
Tел:  (02) 2461600, локал 226
foto@mia.mk

Техника и информатика:
Tел.:  (02) 2461600, локал 229, 238 и 205
tehnika@mia.mk

Маркетинг:
Tел:  (02) 2461600, локал 235 и 241
Вида Димова           075 284 506
Јованка Јанкоска    075 280 297
Даниела Димовска  075 284 502
marketing@mia.mk

Логистика:
Tел:  (02) 2461600, локал 210
uprava@mia.mk

Back to top button
Close
Close