Fotoservis

Gjyqësi e hapur

Promovimi i nismës Gjyqësi e hapur e cila është pjesë e programit "Përmirësimi i transparencës, sigurisë ligjore dhe efikasitetit të gjyqësisë në Maqedoninë e Veriut" dhe promovimi i analizës "Transparenca e gjykatës në Maqedoninë e Veriut"

Back to top button
Close
Close