Gjendja e rrugëve

Gjendja e rrugëve

GJENDJA:  Komunikacioni në rrugët shtetërore po zhvillohet nëpër rrugë të thata.

Back to top button
Close
Close