0_Infopako.PortalGjendja e rrugëve

Gjendja e rrugëve

Komunikacioni në rrugët shtetërore po zhvillohet nëpër rrugë të thata. Intensiteti i komunikacionit në akset rrugore jashtë mjediseve urbane është rritur. Në vendkalimet kufitare, nga e Maqedonisë së Veriut.

Shkup, 11 shtator 2020 (MIA) –  Komunikacioni në rrugët shtetërore po zhvillohet nëpër rrugë të thata.

Intensiteti i komunikacionit në akset rrugore jashtë mjediseve urbane është rritur. Në vendkalimet kufitare, nga e Maqedonisë së Veriut.

LAMM rekomandon shpejtësi të adaptuar, respektimin e sinjaleve të përcaktuara të komunikacionit e veçanërisht drejtim të automjetit me kujdes, posaçërisht në rrugët nëpër gryka, ku ekziston mundësia e rrëshqitjes së dheut. Kjo vlen veçanërisht për pjesët rrugore Katllanovë – Veles, Mavrovë – Dibër – Strugë, Vinicë – Berovë dhe Koçan – Dellçevë.

Rruga P2332 Ohër – Resnjë, përmes parkut kombëtar Galiçnik (lidhje me P1307 Doganën – lidhje me A3 dhe P1301 – Tërpejcën), nga 02.05.2020 deri në 15.11.2020 është e hapur për komunikacion për të gjitha llojet e automjeteve me peshë të përgjithshme deri në 3,5 ton.

Viadukt Trejt njofton se në ditën 07.09.2020 do të fillojë me kryerjen e aktiviteteve ndërtimore gjatë sanimit të rrëshqitjes së dheut në rrugën rajonale P1202, pjesa Zhirovncië-Ura e Boshkut (f.Skudrinje), për çka do të bëhet ndryshim i regjimit të komunikacionit, në kohëzgjatje prej 30 ditëve.

Nga data 21.08.2020, SHN Granit SHA Shkup do të kryejë rehabilitim dhe rikonstruim të rrugës rajonale P1205, aksi rrugor Krupishte-Probishtip. Për shkak të kësaj do të bëhet  ndryshimi i regjimit të komunikacionit,  nga udhëkryqi me rrugën rajonale P2230, deri në hyrje të Probishtipit. Përkatësisht komunikacioni do të rikahëzohet  nga ura në l. Kisellica deri në hyrje të f. Zlletovë, përmes f. Ratavicë deri në Probishtip dhe anasjelltas. Nga vlera e veçantë është këtë  rikahëzim  ta respektojnë  shoferët e automjeteve të rënda  transportuese të cilët tranzitojnë  nëpër këtë rrugë.  Leja është me vlerë prej gjashtë muajve, përkatësisht deri në kompletimin e punëve.

Për shkak të kryerjes së unëve ndërtimore (asfaltim) nga data 19.08.2020 në rrugën rajonale P-2344 në aksin rrugor Gozollinci-Lisiçe- udhëkryqi Drenovë me Vranovcin e Epërm, në 40 ditët e ardhshme çdo ditë pune përveç të dielën  në periudhën prej orës 10-15 do të ketë ndalesë të komunikacionit për të gjitha llojet e automjeteve. Punët do të zhvillohen deri më 01.10.2020.

NP Rrugët e Maqedonisë Shkup duke filluar nga 14.08.2020  do të zbatojë punime ndërtimore në rrugë (asfaltim) në rrugën rajonale Р-2238 f. Galiçnik – Маврово. Asfaltimi do të zhvillohet në aksin nga f. Galiçnik drejt Mavrovës. Punimet do të zhvillohen çdo ditë pune dhe gjatë fundjavave në periudhë prej orës 10:00 – 16:00 kur komunikacioni do të jetë në ndërprerje. Në vendin e punimeve do të vihet sinjalizimi i përshtatshëm i komunikacionit.

Për shkak të kryerjes së punimeve ndërtimore për sanim nga 28.07.2020 në aksin rrugor Negotinë – LLakavicë ka ndalesë për lëvizjen e automjeteve të rënda transportuese masa e përgjithshme e së cilave tejkalon 3,5 tonë. Rekomandohet respektimi i sinjalizimit rrugor për të gjithë pjesëmarrësit në komunikacion në këtë aks rrugor.

Komunikacioni në rrugën P-1107 Lagovë e Re – Vitolishtë nga 26.02.2020 zhvillohet në mënyrë alternative, në një korsi për shkak të punimeve ndërtimore në rrugë (gërryerje asfalti), për periudhën kohore prej 60 ditësh. Sinjalet e përshtatshme të komunikacionit janë instaluar në vendin e punimeve ndërtimore.

Viadukt Trejd njofton se më 25.05.2020 filloi të kryejë aktivitete ndërtimore gjatë rindërtimit të një pjese të Rrugës shtetërore A2 – shtegu nga BS Viena Petrol/Kumanovë pranë fshatit Stracin, 16 km i gjatë, për të cilin do të ndryshojë regjimi i trafikut, për një periudhë prej gjashtë deri në nëntë muaj.

Viktoria Invest SHPK Elbasan – Filiali Shkup kryen punime ndërtimore në autostradën Kërçovë – Ohër, seksionet 4 dhe 5. Në seksionin 5 Podmolje – Ohër km.5 + 861 në km.9 + 835 do të ketë ndryshim të regjimit të komunikacionit të shënuar në mënyrë të duhur me shenja të trafikut. Ndryshimi filloi më 20.03.2020. dhe do të zgjasë deri në përfundimin e punimeve, për shkak të të cilave është përcaktuar nevoja për ndryshim.

Shtrabag AG njofton se po kryen veprimtari ndërtimi në rrugën eksprese A4 pjesa Shtip – Radovish. Drejtuesve të mjeteve u këshillohet që të afrohen me kujdes në këtë pjesë dhe të vëzhgojnë sinjalet e vendosura të komunikacionit.

VK Ilinden – Strugë njofton se për shkak të punimeve ndërtimore, ndërtimi i rrugës për zonën ZTIZH Strugë në rrugën rajonale A2 s. Podmolje – Strugë ka regjim të përkohshëm komunikacioni. Në këtë vend janë instaluar sinjalet e përshtatshme të komunikacionit.

LAMM – Qendra Informative (02)15-555

Back to top button
Close
Close