0_Infopako.PortalGjendja e rrugëveServise informuese

Gjendja e rrugëve

Komunikacioni në rrugët shtetërore po zhvillohet kryesisht nëpër rrugë të thata. LAMM rekomandon shpejtësi të adaptuar, respektimin e sinjaleve të përcaktuara të komunikacionit e veçanërisht drejtim të automjetit me kujdes, posaçërisht në rrugët nëpër gryka, ku ekziston mundësia e rrëshqitjes së dheut. Kjo vlen veçanërisht për pjesët rrugore Katllanovë – Veles, Mavrovë – Dibër – Strugë, Vinicë – Berovë dhe Koçan – Dellçevë.

Shkup, 17 qershor 2020 (MIA) – Komunikacioni në rrugët shtetërore po zhvillohet kryesisht nëpër rrugë të thata.

LAMM rekomandon shpejtësi të adaptuar, respektimin e sinjaleve të përcaktuara të komunikacionit e veçanërisht drejtim të automjetit me kujdes, posaçërisht në rrugët nëpër gryka, ku ekziston mundësia e rrëshqitjes së dheut. Kjo vlen veçanërisht për pjesët rrugore Katllanovë – Veles, Mavrovë – Dibër – Strugë, Vinicë – Berovë dhe Koçan – Dellçevë.

Qeveria miratoi protokoll për transit të shtetasve të huaj në territorin tonë. I njëjti mundëson transit vetëm përmes kalimeve kufitare: Tabanocë, Deve Bair, Bogorodicë, Qafë Thanë, Bllacë dhe aeroportin e Shkupit. Kalimi i këtyre personave nënkupton hyrje në njërën pikë kufitare dhe dalje në pikën tjetër, me obligim që gjatë transitit të mos dilet nga autostrada apo rruga lokale përkatëse, dhe kalimi të realizohet  maksimum brenda 5 orëve, ndërsa i njëjti do të konfirmohet me deklaratë të cilën shtetasit e huaj duhet ta plotësojnë në hyrje, ndërsa në dalje duhet t’i dorëzohet policisë kufitare me qëllim që të kontrollohet kohëzgjatja r transitit.

Sipas informacionit të MPB-së, për shtetasit e Maqedonisë, vendkalimet kufitare për dalje nga Maqedonia e Veriut janë të hapura me nënshkrimin e deklaratës përkatëse të cilën e jep MPB në vendkalim. Me këtë deklaratë, secili qytetar zotohet se nuk do të kërkojë ndihmë nga shteti në rast të problemeve jashtë shtetit.

Gjatë hyrjes në shtet, çdo qytetar duhet të paraqesë testin e bërë dhe valid PCR, jo më të vjetër se 72 orë, i cili duhet të jetë negativ. Më pas në vendkalimin kufitar nënshkruajnë “Deklaratë për vetizolim të obligueshëm në kohëzgjatje prej 14 ditësh”. Nëse nuk paraqitet një test i ri ose është paraqitur test jovalid PCR, atëherë është i obligueshme karantinë shtetërore prej 14 ditësh.

Intensiteti i komunikacionit në rrugët jashtë zonave urbane është mesatar.

Rruga R2332 Ohër – Resnjë, përmes parkut kombëtar Galiçnik (lidhje me R1307 Doganën – lidhje me A3 dhe R1301 – Tërpejcën), nga 02.05.2020 deri në 15.11.2020 është e hapur për komunikacion për të gjitha llojet e automjeteve.

Viadukt Trejd raporton se më 25.05.2020 filloi të kryejë aktivitete ndërtimore gjatë rindërtimit të një pjese të Rrugës shtetërore A2 – shtegu nga BS Viena Petrol/Kumanovë pranë fshatit Stracin, 16 km i gjatë, për të cilin do të ndryshojë regjimi i trafikut, për një periudhë prej gjashtë deri në nëntë muaj.

Viktoria Invest SHPK Elbasan – Filiali Shkup kryen punime ndërtimore në autostradën Kërçovë – Ohër, seksionet 4 dhe 5. Në seksionin 5 Podmolje – Ohër km.5 + 861 në km.9 + 835 do të ketë ndryshim të regjimit të komunikacionit të shënuar në mënyrë të duhur me shenja të trafikut. Ndryshimi fillon më 20.03.2020. dhe do të zgjasë deri në përfundimin e punimeve, për shkak të të cilave është përcaktuar nevoja për ndryshim.

Komunikacioni në rrugën R1107 Novo Lagovo – Vitolishtë nga 26.02.2020 do të zhvillohet në mënyrë alternative, në një korsi për shkak të punimeve ndërtimore në rrugë (gërryerje asfalti), për periudhën kohore prej 60 ditësh. Sinjalet e përshtatshme të komunikacionit janë instaluar në vendin e punimeve ndërtimore.

SHPK “Stanton Gradba” – Manastir njofton se për shkak të punimeve ndërtimore, përkatësisht rehabilitimit të rrëshqitjes së dheut (rrëshqitjes së dheut) në rrugën rajonale R1102, seksionin Veles – Gradsko (seksioni tranzit përmes Veles), nga 24.02.2020. do të ketë regjim të përkohshëm të ndryshuar të trafikut për sa kohë që zgjasin punimet e ndërtimit.

Shtrabag AG njofton se po kryen veprimtari ndërtimi në rrugën eksprese A4 pjesa Shtip – Radovish. Drejtuesve të mjeteve u këshillohet që të afrohen me kujdes në këtë pjesë dhe të vëzhgojnë sinjalet e vendosura të komunikacionit.

VK Ilinden – Strugë njofton se për shkak të punimeve ndërtimore, ndërtimi i rrugës për zonën ZTIZH Strugë në rrugën rajonale A2 s. Podmolje – Strugë ka regjim të përkohshëm komunikacioni. Në këtë vend janë instaluar sinjalet e përshtatshme të komunikacionit. fb/

Back to top button
Close
Close