0_Infopako.PortalGjendja e rrugëve

Gjendja e rrugëve

Qarkullimi nëpër rrugët shtetërore po zhvillohet nëpër rrugë kryesisht të thata.

Shkup, 22 maj 2020 (MIA)

Qarkullimi nëpër rrugët shtetërore po zhvillohet nëpër rrugë kryesisht të thata.

Viadutt Trejt informon se nga data 20.05.2020 aktivitetet e ndërtimit do të kryhen gjatë instalimit të unazoreve induktive në Autostradën A2, rruga Hipodrom-Stenkovec, për një periudhë prej 2 (dy) ditësh, për çka do të ndryshojë regjimi i trafikut.

LAMM rekomandon shpejtësi të adaptuar të lëvizjes, respektim të sinjalizimit të vendosur të komunikacionit dhe drejtim të kujdesshëm të automjetit, veçanërisht në rrugët nëpër fushëgropa, luginat e lumenjve dhe grykat malore ku ka mundësi për shembje. Kjo veçanërisht ka të bëjë për akset Katllanovë – Veles, Mavrovë – Dibër – Strugë, Vinicë – Berovë dhe Koçan – Dellçevë.

Për shtetasit e Maqedonisë janë mbyllur të gjitha vendkalimet kufitare për dalje nga vendi. Janë mbyllur të gjitha vendkalimet për hyrje në vend për shtetasit e huaj, automjetet dhe udhëtarët, përveç për transit të automjeteve transportuese, për përfaqësuesit e trupit diplomatik dhe ata që do të marrin leje përkatëse nga ana e MPB-së, ndërsa pas mendimit paraprak të marrë nga ana e Shtabit kryesor koordinues.

Intensiteti në akset rrugore jashtë mjediseve urbane është mesatar.

Aksi rrugor P2332 Ohër – Resnjë, përmes parkut nacional Galiçicë (lidhur me P1307 Dogana – në lidhje me A3 dhe P1301 – Tërpejca) prej 15.11.2019 deri 01.04.2020 është i mbyllur për komunikacion për të gjitha llojet e automjeteve.

Viktoria Invest DOO Dega Elbasan Shkup po kryen punime ndërtimi në autostradën Kërçovë – Ohër, seksionet 4 dhe 5. Në aksin 5 Podmolje – Ohër km.5 + 861 në km.9 + 835 do të ketë një ndryshim të regjimit të trafikut, të shënuar në mënyrë adekuate me shenja të trafikut. Ndryshimi fillon në 20.03.2020. dhe do të zgjasë deri në përfundimin e punës që ka identifikuar nevojën për ndryshim.

Komunikacioni në rrugën R1107 Novo Lagovo – Vitolishtë nga 26.02.2020 do të zhvillohet në mënyrë alternative, në një korsi për shkak të punimeve ndërtimore në rrugë (gërryerje asfalti), për periudhën kohore prej 60 ditësh. Sinjalet e përshtatshme të komunikacionit janë instaluar në vendin e punimeve ndërtimore.

SHPK “Stanton Gradba” – Manastir njofton se për shkak të punimeve ndërtimore, përkatësisht rehabilitimit të rrëshqitjes së dheut (rrëshqitjes së dheut) në rrugën rajonale R1102, aksi Veles – Gradsko (aksi transit përmes Veles), nga 24.02.2020. do të ketë regjim të përkohshëm të ndryshuar të trafikut për sa kohë që zgjasin punimet e ndërtimit, që do të zgjasë për katër muajt e ardhshëm. Zgjidhja e parashikuar e komunikacionit të përkohshëm parashikon ndalimin e komunikacionit në zonën e punimeve të ndërtimit, kështu që për shkak të kësaj do të ketë riorientim në pjesën të kryqëzimit të autostradës A1 të zonës A1 Veles Jug dhe në qytetin e Velesit përmes urës së vjetër për në autostradën A1.

Shtrabag AG njofton se kryen aktivitete ndërtimore në rrugën ekspres A4 pjesa Shtip – Radovish. Rekomandohet që shoferët të vozitin me kujdes në këtë pjesë dhe ta respektojnë sinjalizimin e vendosur rrugor.

VK Ilinden-Strugë njofton se për shkak të kryerjes së punëve ndërtimore, ndërtimit të mbikalimit për ZZHTI Strugë në aksin rrugor A2 f. Podmole – Strugë do të ketë regjim të përkohshëm të komunikacionit. Në vendin e ngjarjes do të vendoset sinjalizim i duhur rrugor.

Informacione për lëvizje nëpër JASEN

Aksi rrugor i cili e lidh qytetin e Shkupit me Makedonski Brodin

Shkup drejt Makedonski Brod 07:30 – 08:30 dhe 16:30 – 18:00

Makedonski Brod drejt Shkupit 06:00 – 07:00 dhe 18:30 – 20:00

QENDRA INFORMATIVE

(02) 15-555

Back to top button
Close
Close