0_Infopako.PortalGjendja e rrugëve

Gjendja e rrugëve

– Komunikacioni në rrugët shtetërore po zhvillohet nëpër rrugë të lagështa.

Shkup, 21 maj 2020 (MIA) – Komunikacioni në rrugët shtetërore po zhvillohet nëpër rrugë të lagështa.

Viadukt trejd njofton se prej datës  20.05.2020 do të realizohen aktivitete ndërtuese në Autostradën A2, aksi rrugor Hipodrom – Stenkovec, në kohëzgjatje prej d ditëve, për çka do të ketë ndryshim të regjimit të komunikacionit.

LAMM rekomandon shpejtësi të përshtatur, respektimin e sinjalizimit të komunikacionit e veçanërisht drejtim të automjetit me kujdes, posaçërisht në rrugët nëpër gryka, ku ekziston mundësia e rrëshqitjes së dheut. Kjo vlen veçanërisht për pjesët rrugore Katllanovë – Veles, Mavrovë – Dibër – Strugë, Vinicë – Berovë dhe Koçan – Dellçevë.

Për shtetasit e Maqedonisë së Veriut, të gjitha vendkalimet kufitare për dalje nga vendi janë të mbyllura. Të gjitha vendkalimet kufitare për të hyrë në vend janë të mbyllura për shtetasit, udhëtarët dhe automjetet e huaja, përveç tranzitit të kamionëve, për përfaqësuesit e trupit diplomatik dhe ata që do të marrin leje të përshtatshme nga MPB-ja, e paraprakisht të kenë marrë mendim nga Shtabi Koordinator Kryesor.

Intensiteti i komunikacionit në rrugët jashtë zonave urbane është mesatar.

Rruga R2332 Ohër – Resnjë, përmes parkut kombëtar Galiçnik (lidhje me R1307 Doganën – lidhje me A3 dhe R1301 – Tërpejcën), nga 02.05.2020 deri në 15.11.2020 është e hapur për komunikacion për të gjitha llojet e automjeteve.

Viktoria Invest SHPK Elbasan – Filiali Shkup kryen punime ndërtimore në autostradën Kërçovë – Ohër, seksionet 4 dhe 5. Në seksionin 5 Podmolje – Ohër km.5 + 861 në km.9 + 835 do të ketë ndryshim të regjimit të komunikacionit të shënuar në mënyrë të duhur me shenja të trafikut. Ndryshimi fillon më 20.03.2020. dhe do të zgjasë deri në përfundimin e punimeve, për shkak të të cilave është përcaktuar nevoja për ndryshim.

Komunikacioni në rrugën R1107 Novo Lagovo – Vitolishtë nga 26.02.2020 do të zhvillohet në mënyrë alternative, në një korsi për shkak të punimeve ndërtimore në rrugë (gërryerje asfalti), për periudhën kohore prej 60 ditësh. Sinjalet e përshtatshme të komunikacionit janë instaluar në vendin e punimeve ndërtimore.

SHPK “Stanton Gradba” – Manastir njofton se për shkak të punimeve ndërtimore, përkatësisht rehabilitimit të rrëshqitjes së dheut (rrëshqitjes së dheut) në rrugën rajonale R1102, seksionin Veles – Gradsko (seksioni tranzit përmes Veles), nga 24.02.2020. do të ketë regjim të përkohshëm të ndryshuar të trafikut për sa kohë që zgjasin punimet e ndërtimit, që do të zgjasë për katër muajt e ardhshëm. Zgjidhja e parashikuar e komunikacionit të përkohshëm parashikon ndalimin e komunikacionit në zonën e punimeve të ndërtimit, kështu që për shkak të kësaj do të ketë riorientim në pjesën të kryqëzimit të autostradës A1 të zonës A1 Veles Jug dhe në qytetin e Velesit përmes urës së vjetër për në autostradën A1.

Shtrabag AG njofton se po kryen veprimtari ndërtimi në rrugën eksprese A4 pjesa Shtip – Radovish. Drejtuesve të mjeteve u këshillohet që të afrohen me kujdes në këtë pjesë dhe të vëzhgojnë sinjalizimin e vendosur të komunikacionit.

VK Ilinden – Strugë njofton se për shkak të punimeve ndërtimore, ndërtimi i rrugës për zonën ZTIZH Strugë në rrugën rajonale A2 s. Podmolje – Strugë ka regjim të përkohshëm komunikacioni. Në këtë vend është instaluar sinjalizim i përshtatshëm i komunikacionit.

Back to top button
Close
Close