Korrespondentë MKDShoqëri

Forumi për përcaktimin e përparësive për punën e Këshillit Lokal Ekonomik dhe Social të Komunës së Gostivarit

Përfaqësuesit e vetëqeverisjes lokale, sektorit joqeveritar, arsimit, biznesmenëve dhe sindikatave bashkërisht do të përpilojnë listë të përparësive në funksionimin e Këshillit Lokal Ekonomik dhe Social të Komunës së Gostivarit.

Back to top button
Close
Close