BiznesEkonomi

Banka Popullore dhe Fakulteti Ekonomik pranë UCIM-it do t’i përforcojnë hulumtimet e përbashkëta ekonomike

Përforcim të investimeve të përbashkëta në hulumtime ekonomike dhe në avancim të njohurive dhe aftësive të ekonomistëve të ardhshëm, si dhe për ata që do ta vazhdojnë edukimin e tyre me ciklin e dytë dhe të tretë të studimeve nga fusha e ekonomisë, është dakorduar në takimin e guvernatores Anita Angellovska-Bezhoska dhe zëvendësguvernatorëve  të Bankës Popullore me dekanin e Fakultetit Ekonomik – Shkup pranë Universitetit “Shën Cirili dhe Metodi” në Shkup, prof. dr. Predrag Tërpeski dhe prodekani prof. dr. Mijallçe Santa.

Back to top button
Close
Close