0_Web_Ballina - Sllajder0_Web_Përzgjedhja e redaktoritBiznesBiznes.PortalBiznis.SlajderEkonomiMakedonija.SlajderVideo deklaratë

Angellovska: Të ardhura më të mira se sa pritej, buxheti likuid, ekonomia po revitalizohet

- Realizimi i të ardhurave të përgjithshme në buxhet është më i mirë se pritjet. Në qershor ai është më i ultë për 9,6 për qind në krahasim me qershorin e vitit të kaluar, ndërsa në skenar ishim të gatshëm për 30 për qind të ardhura më të ulta, tha sot në konferencën për media ministrja e Financave, Nina Angellovska. Ajo vlerësoi se edhe krahas sfidave me të cilat përballet ekonomia vendore, në kushte të përballjes me KOVID-19, realizimin e buxhetit realizohet me plan, ndërsa likuiditeti është siguruar. Potencoi se masat e ndërmarra japin rezultat dhe pret që edhe në tremujorin e tretë dhe të katërt të këtij viti rimëkëmbje graduale të ekonomisë vendore, e cila do të mbështetet nga realizimi i pakos së tretë të masave të dedikuara për ringjallje të aktivitetit ekonomik.

Shkup, 2 korrik 2020 (MIA) – Realizimi i të ardhurave të përgjithshme në buxhet është më i mirë se pritjet. Në qershor ai është më i ultë për 9,6 për qind në krahasim me qershorin e vitit të kaluar, ndërsa në skenar ishim të gatshëm për 30 për qind të ardhura më të ulta, tha sot në konferencën për media ministrja e Financave, Nina Angellovska. Ajo vlerësoi se edhe krahas sfidave me të cilat përballet ekonomia vendore, në kushte të përballjes me KOVID-19, realizimin e buxhetit realizohet me plan, ndërsa likuiditeti është siguruar. Potencoi se masat e ndërmarra japin rezultat dhe pret që edhe në tremujorin e tretë dhe të katërt të këtij viti rimëkëmbje graduale të ekonomisë vendore, e cila do të mbështetet nga realizimi i pakos së tretë të masave të dedikuara për ringjallje të aktivitetit ekonomik.

“Sot informojmë për realizimin për muajin qershor, si dhe për totalin për tërë gjysmën e parë të vitit 2020. Ajo që gëzon është se rezultatet janë më të mira se sa pritej. Kjo tregon që rimëkëmbja ka filluar dhe mund të shkojë më shpejt sesa pritej. Nga ana e të ardhurave, në mënyrë kumulative nga fillimi i vitit ka ende rënie. Sidoqoftë, ai është ngadalësuar ndjeshëm, dhe te disa pagesa vërehet rënie. Megjithatë ai është zbutur ndjeshëm, ndërsa te disa pagesa vërehet madje edhe rritje e lartë në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar”, tha ministrja.

Ajo sqaroi se në periudhën janar-qershor, të ardhurat e përgjithshme të buxhetit janë realizuar në nivel prej 44 për qind të ribalancit (planit vjetor) ose në vlerë prej 87, 4 miliardë denarë. Kjo, siç shtoi, është për nëntë për qind më pak në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, ndërsa përqindja e realizimit sa i përket planit, është gati e njëjtë si edhe vitin e kaluar. Kjo, sipas saj, tregon se është ruajtur dinamika e pagesës së të ardhurave.

Angellovska theksoi se realizimi i të ardhurave të përgjithshme në qershor është dukshëm më i mirë se sa pritjet, gjegjësisht se është për 9,6 për qind më i ulët në krahasim me qershorin e vitit të kaluar, përderisa në skenar, siç tha, ishim të gatshëm për 20 për qind më të ulta.

Theksoi se të ardhurat nga tatimet në gjysmën e parë të këtij viti shënojnë rënie prej 13 për qind në nivel vjetor dhe janë 47, 3 miliardë denarë. Deri më tani është realizuar 44 për qind e planit, që është gati realizim i pandryshuar në krahasim me planin për vitin e kaluar.

Angellovska potencoi se te të ardhurat nga tatimi personal i të ardhurave ka lëvizje pozitive edhe se në tremujorin e dytë lëvizjet në muaj janë -11,7 për qind në prill,  -25,7 për qind në maj, që në qershor të regjistrohet shkallë pozitive 1,7 për qind. Kjo, theksoi, në masë të madhe ka të bëjë me masat e Qeverisë për ndihmë në pagesën e pagave për firma të prekura nga KOVID-19.

Nga të dhënat që ajo ka ndarë, TVSH-ja gjithashtu ka lëvizje pozitive. Në prill dhe maj, rënia e TVSH-së ishte -43.5 përqind dhe -33 përqind, ndërsa në qershor ishte -7.5 përqind. Normat negative bien në tremujorin e dytë. Rimbursimet e TVSH-së janë gjithashtu të pakthyeshme dhe kompanitë marrin një rimbursim në baza të rregullta. Në kohë krize, rimbursimet e TVSH-së në gjysmën e parë të vitit 2020 janë më të larta për 660 milionë denarë në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar ose gjashtë përqind më shumë. Zbutja e rënies së të ardhurave nga TVSH-ja, ndër të tjera, është për shkak të masave të zbatuara për të inkurajuar konsumin personal.

Ministrja theksoi se ka një prirje pozitive në kontributet që rriten me një normë prej tetë përqind ose gjithsej 31.7 miliardë denarë. Kjo, vlerësoi ajo, është një sinjal i mirë për lëvizjet e tregut të punës. Shkalla e rritjes tregon se masat mbështetëse për të ruajtur vendet e punës në luftën kundër krizës COVID-19 po japin rezultate. Rritja prej 12% e këtyre të ardhurave tregon një reagim të shkëlqyeshëm të ekonomisë ndaj masave të marra. Në prill dhe maj, normat ishin 1.5 përqind dhe -0.9 përqind, që do të thotë se këtu shohim lëvizje pozitive, të dukshme nga të dhënat mujore, tha Angelovska.

Sipas ministres, ana e shpenzimeve në gjysmën e parë të këtij viti shënon rritje në nivel vjetor, në masë më të madhe si rezultat i masave të ndërmarra për përballje me krizën KOVID-19.

Deficiti në buxhet në gjysmën e parë të vitit është në vlerë prej  25,9 miliardë ose 3,8 për qind të BPV-së dhe është sipas projeksioneve, gjegjësisht realizohet sipas dinamikës së planifikuar.

Ministrja e Financave theksoi se qëllimi është të sigurohet realizimi i vazhdueshëm i Buxhetit, pa vonesë, brenda afateve të përcaktuara me ligj: d.m.th. të punësuarit të marrin pagë, kategoritë sociale për të marrë kontributet e tyre në kohë, kompanitë për të ngarkuar rregullisht pretendimet e tyre për përdoruesit e buxhetit, po nuk ka pagesa të papaguara, si dhe të vazhdojë rimbursimet në kohë të taksave.

Këtu janë, theksoi Angellovska edhe masat për KOVID, ndihmë të cilën shteti u jep qytetarëve dhe firmave, në përputhje me mundësitë, përmes kartelës pagesore vendore, përmes subvencionimit të pagave dhe kontributeve, përmes shtyrjes së pagesave të tatimpaguesve.

Angellovska pret edhe në tremujorin e tertë dhe të katërt të këtij viti rimëkëmbje graduale të ekonomisë vendore, e cila do të mbështetet nga realizimi i pakos së tretë të masave të dedikuara për rimëkëmbjen e aktivitetit ekonomik. fc/

 

Back to top button
Close
Close