• e mërkurë, 29 nëntor 2023

Qeveria mori vendime për zvogëlim shtesë të çmimeve të perimeve dhe pemëve, qumështit dhe salcës së kosit dhe çmime të garantuara të ujit, pijeve pa gaz dhe me gaz

Qeveria mori vendime për zvogëlim shtesë të çmimeve të perimeve dhe pemëve, qumështit dhe salcës së kosit dhe çmime të garantuara të ujit, pijeve pa gaz dhe me gaz

Shkup, 26 shtator 2023 (MIA) - Qeveria në seancën e sotme, me propozim të Ministrisë së Ekonomisë, mori vendim për zvogëlimin e marzheve tek pemët dhe perimet, me çka çmimet pritet sërish të ulen deri 30 për qind. Janë hequr të dhënat importuese për qumështin dhe salcën nga kosi, që pritet të shprehet me uljen e çmimeve edhe të këtyre produkteve. Ndërsa, çmimi i garantuar u konfirmua edhe në shitjen e ujit, pijeve joalkoolike pa gaz dhe me gaz dhe birrat, kumtuan nga pres shërbimi i Qeverisë.

Konkretisht, Qeveria ka vendosur me vendim të posaçëm të përshkruhet marzha më e lartë tregtare për pemët dhe perimet. Edhe sot është marrë vendim për kushte të posaçme për tregti të mallrave të caktuara, me çka përcaktohet marzha më e lartë tregtare (profitabile), si kusht i posaçëm në tregtinë me pemë dhe perime të freskëta. Për të gjitha shoqatat tregtare dhe individët tregtarë të cilët marrin pjesë në zinxhirin tregtar në tregtinë me shumicë, konfirmohet marzha më e lartë tregtare (profitabile) me vlerë të përgjithshme deri 10 për qind, ndërsa në tregtinë me pakicë konfirmohet me vlerë të përgjithshme deri 15 për qind. Është paraparë që vendimi të zbatohet deri më 30 nëntor të vitit 2023, ndërsa hynë në fuqi ditën e ardhshme nga dita e publikimit në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut".

Qeveria ka marrë edhe vendime, me të cilat propozohet zvogëlimi i përkohshëm i të dhënave me qëllim të uljes së çmimeve të më shumë produkteve.

Janë marrë vendime për uljen e të dhënave importuese për import të perimeve të freskëta dhe orizit, portokallit, limonit, mandarinave, si dhe heqjen e të dhënave importuese - shkalla doganore për import të qumështit dhe salcës së kosit. bsh/QËNDRONI TË LIDHUR