0_Македонија.ПорталОригинални текстови

Агенција за филм: Нема конфликт за интереси, антикорупциска ќе ја стопира истрагата

Инспекцискиот надзор на Министерството за култура што постапуваше по пријавите од страна на Милчо Манчевски, за наводен конфликт на интереси во Агенцијата за филм, како и нејзиниот директор Горјан Тозија, констатираше дека се неосновани. Државниот Управен инспекторат ќе даде предлог Антикорупциска да ја стопира истрагата. 

Скопје, 27 јули 2020

Инспекцискиот надзор на Министерството за култура што постапуваше по пријавите од страна на Милчо Манчевски, за наводен конфликт на интереси во Агенцијата за филм, како и нејзиниот директор Горјан Тозија, констатираше дека се неосновани. Државниот Управен инспекторат ќе даде предлог Антикорупциска да ја стопира истрагата. 

Написите во истакнатите македонски медиуми sdk.mk, mkd.mk, radiomof.mk, кои во континуитет го дискредитираат угледот на Агенцијата за филм како и на рецензентите Ана Василевска, Бранко Петровски, без да проверат пишуваат дека има класичен конфликт на интереси, а сега на увид ја имаат одлуката на инспекторите.  

Врз основа на утврдената фактичка состојба при вонредниот инспекциски надзор, не е констатирано дека од страна на пријавените лица Бранко Петровски (во својство на член на Филмскиот совет и финансиски советник), и Ана Василевска (во својство на член на Филмскиот совет и рецензент), е сторена повреда на одредбата од членот 54 од Законот за филмската дејност, односно не е утврдено нивно учество на конкурсите на Агенцијата за филм со свои проекти. Во меѓувреме согласно со член 22 став (2) од Законот за филмската дејност, на 10.7.2020 година од страна на в.д. директорот на Агенцијата за филм се именувани нови членови на Филмскиот совет, на место на горенаведените лица. Оттука, имајќи ја предвид утврдената фактичка состојба при вонредниот инспекциски, надзор инспекторот ја запира постапката во согласност со член 83 став (5) од Законот за инспекциски надзор, а примерок од Записникот се доставува на увид и надлежност на Државната комисија за спречување на корупцијата согласно со Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси („Сл. весник на РМ“ бр. 12/2019), а во врска со членот 32 од Законот за филмската дејност.”

Финансискиот советник и членот на Филмски совет, Бранко Петровски, како и рецензентот и членот на Филмскиот совет Ана Василевска за кои претходно е утврдено дека за нивната работа и обврска кон Агенцијата за филм не постојат конфликт на интереси, истите доброволно отстапија од Филмскиот совет со цел Конкурсот да биде завршен без најмал сомнеж кон неговата исправност како што и тој беше реализиран. 

Со ова утврдување на Инспекцискиот надзор се докажува исправноста на работата на Агенцијата за Филм, како и за работата на нејзиниот директор Горјан Тозија, а од друга страна се става под сомнеж целиот обид од страна на институциите за дискредитирање на неговата работа по барањето од страна на Милчо Манчевски до Министерството за Култура и ДКСК.  

Инспекторите меѓу другото ги отфрлаат сите останати точки по пријавата на Милчо Манчевски, а се однесуваат на ангажманите на новинарката и филмската критичарка Ана Василевска.  

Агенцијата за Филм секако ќе преземе сè што е во домен на правото и ќе поднесе кривични пријави до гореспоменатите медиуми. Истите случаи и наслови се веќе пријавени во Советот за етика во медиумите, а предлагаме ЗНМ да ја преиспита веродостојноста на насловите во кои ја клеветат Агенцијата за филм, директорот Горјан Тозија, како и членовите на Филмскиот совет, финансискиот советник и рецензент за кои во континуитет пишуваат непроверени информации без консултации од другата страна.  

Агенција за филм на Република Северна Македонија

__________________________________________________________________

МИА овие текстови ги објавува во интегрална и оригинална форма и не е одговорна за нивната содржина, ниту за евентуалните правописни недоследности или печатни грешки.

Back to top button
Close
Close