BiznesBiznes.PortalBiznis.SlajderEkonomi

Me projekt të FAO-s do të përmirësohet jeta e bashkësive rurale në vend

Me mbështetje financiare nga Organizata për ushqim dhe bujqësi e Kombeve të Bashkuara (FAO) në vend do të përmirësohen kushtet për jetesë në mjediset rurale dhe do të ulet varfëria përmes projektit "Mbështetje për zhvillim të integruar lokal" në vlerë të përgjithshme prej 275 mijë euro që do të realizohet deri në vitin 2021. Projekti do t'u ndihmojë bizneseve të vogla bujqësore dhe fermave familjare të përmirësojnë kushtet për jetë, të kenë qasje deri te puna e përshtatshme dhe punësimi produktiv dhe i qëndrueshëm.

Back to top button
Close