Fotoservis

Marrëveshje: Strategjia e romëve

Ministri i Vetëqeverisjes Lokale Goran Milevski nënshkroi marrëveshje për shpërndarjen e mjeteve nga Buxheti i RMV-së për vitin 2019 për mbështetjen e zbatimit të Strategjisë së romëve.

Back to top button
Close