0_Maqedoni.Portal0_Web_AktualePolitikë

Këshilli për Reforma në Gjyqësor: Prokurorët publikë të zgjidhen nga Këshilli i Prokurorëve Publikë

- Zgjedhja e shefit të cilësdo prokurorie publike në propozim të partive politike, duke përfshirë edhe opozitën është zgjidhje e cila hap derë për politizim në sistemin e prokurorisë publike, iu rekomanduan anëtarët e Këshillit për Zbatimin e Strategjisë për Reforma në Gjyqësor partive politike dhe deputetëve në Kuvend në seancën e sotme të trembëdhjetë të Këshillit në të cilën ishte prezantuar informacioni për bisedimet për sigurimin e shumicës për sjelljen e Ligjit për prokurorinë publike.

Back to top button
Close