Fotoservis

Prezantim i punës së Kuvendit

Prezantim i gjetjeve nga anketa për perceptimin e qytetarëve për punën e Kuvendit për periudhën qershor 2018- prill 2019 dhe Raportin për cilësi të debatit

Back to top button
Close