Fotoservis

Memorandum për bashkëpunim

Nënshkrim i Memorandumit për bashkëpunim mes Universitetit "Shën Kirili dhe Metodi"- Shkup dhe OKTA-s

Back to top button
Close