0_Maqedoni.Portal0_Web_AktualeMakedonija.SlajderPolitikë

Propozim-shkarkimet dhe emërimet e drejtorëve të rinj para Qeverisë

Qeveria në seancën e sotme të cilën e ka drejtuar kryeministri Zoran Zaev solli vendim me të cilin Qeverisë i propozohet të shkarkojë, revokojë apo rekomandojë shkarkimin, gjegjësisht revokimin e drejtorëve të ndërmarrjeve dhe institucioneve publike, shoqërive aksionare, këshillave në pronë shtetërore.

Shkup, 17 korrik 2019 (MIA) – Qeveria në seancën e sotme të cilën e ka drejtuar kryeministri Zoran Zaev solli vendim me të cilin Qeverisë i propozohet të shkarkojë, revokojë apo rekomandojë shkarkimin, gjegjësisht revokimin e drejtorëve të ndërmarrjeve dhe institucioneve publike, shoqërive aksionare, këshillave në pronë shtetërore.

Në seancë, siç informon shërbimi qeveritar për media, Qeveria solli vendime edhe për rekomandimet në këshille drejtues dhe mbikëqyrëse për zgjedhjen e anëtarëve të rinj. Në Këshillin Mbikëqyrës të SHA Elektranat e Maqedonisë Veriore rekomandohet Vasko Kovaçevski të zgjidhet anëtarë i Këshillit drejtues, i cili e ushtron funksionin e drejtorit të përgjithshëm.

Qeveria Këshillit Mbikëqyrës të Shoqërisë aksionare në pronë shtetërore për ushtrimin e veprimtarisë dhënien e shërbimeve navigacionit ajror (M-Nav) SHA Shkup anëtarë të Këshillit drejtues ta zgjedh Aleksandar Palçevskin, përfaqësues i aksioneve dhe pjesëve në pronë të Qeverisë në SHA “11 Tetori – Eurokompozit”, i rekomandoi ta revokojë Zllatko Graoroskin nga detyra anëtarë i parë ekzekutiv i Këshillit të drejtorëve dhe drejtor i përgjithshëm, dhe në këtë vend ta emërojë Milan Tocevin.

Anëtar i Këshillit inspektues sot është emëruar Keramendin Selimi, pasi në seancën e sotme nga kjo detyrë u shkarkua Goran Simonovski.

MIA e transmeton Listën e plotë të shkarkimeve në Qeverinë e RMV dhe Listën për shkarkimin e anëtarëve të këshillave drejtuese dhe mbikëqyrëse, për të cilat Qeveria jep rekomandime.

Lista për shkarkim në kompetencë të Qeverisë të RMV:

– Agjencia e Kadastrave të Patundshmërive – anëtarë i KD Ivica Mihajlovski

– Shoqëria Fabrikë për automjete hekurudhore Veles SHPKNJP Vels – anëtar i KM Mexhat Murtezani.

– ISHP Shtëpia e Shëndetit Ruse Boshkovski – Rostush – anëtar i KD Dosta Tortevska

– NP për mirëmbajtjen dhe mbrojtjen e rrugëve magjistrale dhe rajonale – anëtari  i KM Zhivka Ivanova

– Fondi për inovacione dhe zhvillim teknologjik anëtari i KD Dafina Geshoska

– ISHP Shtëpia e Shëndetit Vevçan – anëtar i KD Violeta Batkoska

– ISHP Shtëpia e Shëndetit Demir Hisar – anëtar i KD Zoran Kotevski

– ISHP Spitali i Përgjithshëm Veles – anëtar i KD Filip Zafirov

– ISHP Spitali i Përgjithshëm Ohër – anëtar i KD Katerina Lazoroska Jançeska

– Agjencia e kadastrave të patundshmërive – anëtar i KD Berat Bajrami

– Agjencia e investimeve të huaja dhe promovimin e eksportit të RMV – anëtar i KD Verda Fazilova

– SHA për prodhimin e energjisë elektrike Elektranat e Maqedonisë Veriore në pronë shtetërore – anëtar i pavarur i bordit të drejtorëve Sadudin Ibraimi

– ISHP Klinika universitare për kardiologji – anëtar i KD Valdet Veliu

– ISHP Instituti universitar për radiologji – anëtar i KD Avni Elezi

– ISHP Qendra klinike universitare e stomatologjisë Shën Pantelejmoni Shkup – anëtar i KD Ajsel Iljazi

– NP për mirëmbajtjen dhe mbrojtjen e rrugëve magjistrale dhe rajonale – anëtar i KD Atulla Ibraimi

–  NP për ekonomizimin e pyjeve shtetërore Pyjet nacionale Shkup – anëtar i KD Megdi Ajdari

– ISHP Qendra e shëndetit publik Strumicë – anëtar i KD Risto Angelov

– NP e ujësjellësit Lisiçe Veles – anëtar i KD Ilija Patrikov

– NP Gazeta zyrtare e RMV – anëtar i KM Jane Stojanov

– ISHP Shtëpia e shëndetit Strumicë – anëtar i KD Nikolla Taukov

– ISHP Spitali i përgjithshëm Strumicë – anëtar i KD Zhivodar Quriçev

– IP për fëmijë pushimorja për fëmijë Ilinden – Gostivar – anëtar KD Hasip Beqiri

– IP Qendra ndërkomunale për punë sociale Gostivar – anëtar i KM Sheval Nuhiu

– Komisioni kombëtar për tekste shkollore – anëtar Isak Alili

– IP nga fusha e shëndetësisë për nevojat e entit dhe qendrës urgjente Shkup – anëtar i KD Almir Muharemi

– Kryetar i këshillit të institutit për akreditim të RMV – Sumeje Selam

– Anëtar i KD të Fontit të Sigurimit pensional dhe invalidor i RMV – Nusri Nuredini

– Shoqëria aksionare e Ujësjellësit të RMV në pronë shtetërore – anëtar i KM – Zunet Jusufi

– ISHP Instituti për histori nacionale Shkup – anëtar i këshillit Enes Selam

Lista për shkarkimin e anëtarëve të Këshillave drejtuese dhe mbikëqyrëse, për të cilët qeveria jep rekomandime:

– Ndërmarrja Publike për mirëmbajtjen dhe mbrojtjen e rrugëve rajonale dhe magjistrale, “Rrugët e Maqedonisë – Shkup”, – drejtori Gajur Kadriu

– ISHP Shtëpia e Shëndetit Shkup – drejtori Zllate Mehmedoviq

– SHA MEPSO – drejtor dhe kryetar i KD Sasho Vasilevski

– SHA MEPSO – anëtar i KD, Magdalena Çizhbanovska

– SHA MEPSO – anëtar i KD , Nenad Kërstevski

– SHA MEPSO – anëtar i KD , Tomi Bozhinovski

– ISHP GAK – drejtori ekonomik Valon Bela

– Agjencia për ilaçe dhe mjete mjekësore Malmed – u.d drejtor Qail Ibraimi

– Inspektori shtetëror i bujqësisë – u.d drejtor Bllagoj Indov

– Arkivi shtetëror i Republikës së Maqedonisë Veriore – drejtor Kiril Petrov

– ISHP KU për sëmundje të fëmijëve Shkup – drejtore Katerina Stavriq

– Banka për Zhvillim e RMV – anëtar i KM dhe u.d drejtor Kiril Kolemishevski

– Eurokompozit – drejtor i përgjithshëm Zllatko Graoroski

– IN Teatri kombëtar Shkup – drejtor Viktoria Arangelova Petrovska

– NP e Infrastrukturës hekurudhore Hekurudhat e RMV Shkup, drejtori Irfan Asani

– IN , Enti për mbrojtjen e përmendoreve të kulturës dhe muzeun e Ohrit – drejtoresh Eleonora Novakovska

– IP Enti për rehabilitim “Banja Bansko” – drejtoreshë Stojanka Izova

– Agjencia e Investimeve të huaja dhe promovimin e eksportit – drejtor Vullnet Ademi

– SHA për prodhimin e energjisë elektrike Elektranat e Maqedonisë Veriore në pronë shtetërore – kryetar i KD  dhe drejtor Dragan Minov

– SHA për prodhimin e energjisë elektrike Elektrant e Maqedonisë Veriore në pronë shtetërore – anëtar i KD dhe drejtor për zhvillimin e investimeve Ivan Tërpeski

– Drejtoria për siguri dhe kundërzbulim Gorean Nikollovski dhe zëvendësdrejtori Arif Asani

– Agjencia për të rinj dhe sport – zëvendësdrejtori Gazmend Ristemi

– Drejtoria për fara dhe material bimor drejtori Hilmi Gashi

– Drejtoria për siguri në sistemin hekurudhor ush drejtor Abdukadir Isaki

– Shërbimi për sistem informativ hapësinor drejtor Ilasmi Isejni

– Drejtori për zona të zhvilluara industriale-teknologjike – zëvendësdrejtor Asip Useini

– Byroja për furnizime publike – drejtor Bardhyl Nasufi

– Drejtoria për marrëdhënie pronësore juridike Veles – drejtoresha Pandorka

– IN Qendra për Kulturë Marko Cepenkov Prilep – ud dretor Mançe Karaxhovska

– Dogana Shkup Zllatko Kofiloski

– Këshilli për abancimin dhe mbikqyrjen e revizionit të RMV – krytear Premtim Iseni

– APRM Veles – Trajçe Babunski

– Enti gerontologjik 13 Nëntori Shkup – drejtor Salija Latif

– Drejtoria për shëndetësi elektronike – ud drejtor Bekim Halimi

– Këshilli inspektues- ud të këshilltarit Goran Simonovski

– NP për ekonomizim me objekte për sportnë pronë të RMV – drejtorit Shpendi Hajredini

– Qendra për punë sociale Tetovë – drejtori Darko Obadiq (rekomandonim i ministrit të punës dhe politikës sociale)   sn/

Провери го и ова

Close
Back to top button
Close