Фотосервис

Агенцијата за управување со одземен имот

Агенцијата за управување со одземен имот ќе им отстапи конфискувана стока на неколку институции.

Back to top button
Close