Fotoservis

Shtëpi të studentëve pa korrupsion

Hapja zyrtare e leximores së ripërtërirë, bibliotekës së pajisur dhe oborrit të riparuar në Shtëpinëe studentëve "Stiv Naumov" në suaza të projektit "Shtëpi të studentëve pa korrupsion", zbatuar nga ana e Forumit rinor arsimor

Back to top button
Close