Fotoservis

Promovimi i strategjisë për mbrojtjen e natyrës

Promovimi i strategjisë kombëtare për mbrojtjen e natyrës me Plan veprues (2017-2027) dhe Strategjisë kombëtare për diversitet biologjik (2018-2023)

Back to top button
Close