Фотосервис

ДТИРЗ и „Герешајмер“- Потпишување договор за закуп

Потпишување договор за закуп меѓу Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони (ДТИРЗ) и германската компанија „Герешајмер“

Back to top button
Close