Видео

Водите на Козјак на ниско ниво

Водата во акумулацијата Козјак на многу ниско ниво

Back to top button
Close