Fotoservis

Pres konferencë e OSBE/ODIHR

Pres konferencë e Vëzhguesve ndërkombëtarë të Zyrës së OSBE-së për institucione demokratike dhe të drejta të njeriut (OSBE/ODIHR), Asamblesë Parlamentare të OSBE-së (OSBE AP) dhe Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës (APKE)

Back to top button
Close