Fotoservis

Ansamble e Përgjithshme e EPPA

Komisioni Rregullator i Energjetikës (KRE) është organizator i Asamblesë së Përgjithshme dhe takime të Komitetit për çmime dhe tarifat e Komitetit për licencimin dhe konkurrencën e Asociacionit Rajonal të Rregullatoreve Energjetike

Back to top button
Close