Fotoservis

Takim i AP të NATO-s

Delegacioni i Nënkomitetit për tranzicion dhe zhvillim të AP të NATO-s, realizoi takim me Ilija Dimovskin, shef i Delegacionit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në AP të NATO-s.

Back to top button
Close