BiznesBiznes.PortalEkonomi

Nënshkrim i marrëveshjes për ndërtimin e centralit fotovoltaik Oslomej

Nënshkrimi i marrëveshjes për hua mes BERZH (Banka Evropiane për Ripërtëritje dhe Zhvillim) dhe ELEM për centralin fotovoltaik Oslomej do të bëhet sot në Media qendrën e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë.

Back to top button
Close