Në ditën e sotme

Në ditën e sоtme

 Vdiq mbreti francez Fransoa i Dytë, i cili sundoi vetëm një vit. E trashëgoi vëllai i tij Sharli i Nëntë, në sundimin e të cilit filluan luftërat mes katolikëve dhe hugenotëve.

Back to top button
Close