Fotoservis

Kadastër i gjelbër

Prezantimi i Kadastrit të gjelbër të Qytetit të Shkupit

Back to top button
Close