Fotoservis

Konferencë

Konferencë: “Prioritete reformuese urgjente: Përforcimi i kornizës institucionale në luftën kundër korrupsionit. A ka progres?”, në organizim të të Platformës së organizatave qytetare për luftë kundër korrupsionit me mbështetjen e Projektit të USAID-it për pjesëmarrje qytetare.

Back to top button
Close