Kronikë

Kallëzime penale për ish ministra të Vetëqeverisjes Lokale dhe bashkëpunëtorëve të tyre

Drejtoria për Polici Financiare deri te Prokuroria Themelore Publike parashtroi kallëzime penale kundër L.Sh dhe S.F. në cilësi të ministrit të Vetëqeverisjes Lokale të vitit 2015-2017, M.M.P. në cilësi të këshilltarit shtetëror për integrime evropiane në Ministrinë e Vetëqeverisjes Lokale dhe B.R. në cilësi të personit përgjegjës për zbatimin e Programit operativ  IPA midis Maqedonisë dhe Bullgarisë.

Back to top button
Close