Korrespondentë MKD

Promovim i programit të ri master të Universitetit në Tetovë në bashkëpunim me Universitetin e Ilinois Verior nga Çikago

 Programi i parë amerikan pasuniversitar studimor në Maqedoni u promovua sot në Universitetin Shtetëror të Tetovës. Programi i ri studimor për biznes-administratë hapet në bashkëpunim me Universitetin Ilinois Verior nga Çikago, SHBA dhe do të funksionojë në bashkëpunim midis Fakulteti ekonomik pranë Universitetit në Tetovë dhe Fakultetin për biznes-administratë në kuadër të Universitetit të Ilinoisi Verior.

Back to top button
Close