Фотосервис

ФИТР – презентација

Фондот за иновации и технолошки развој (ФИТР) организираше презентација и дискусија за подготвениот Предлог-протокол за постапување при проценка на ризик за комапнии апликанти од аспект на поврзаност со носители на јавни функции и нивно влијание

Back to top button
Close