Фотосервис

Церемонија на менување знаме

Церемонија на менување знаме и промоција на првата македонска офицерска сабја за почести

Close