Fotoservis

Takim me drejtorin e AOT-së

Takim i Komisionit për mbikëqyrje të zbatimit të masës së posaçme hetuese, ndjekje të komunikimeve nga ana e MPB-së, Drejtorisë për Polici Financiare, Drejtorisë së Doganave dhe Ministrisë së Mbrojtjes me drejtorin e AOT-së, Zoran Angellovski

Back to top button
Close