ОТС

Институтот Јунус Емре во Скопје организира летен курс по турски јазик

Турскиот Културен Центар Јунус Емре во Скопје реализира активности за развивање на меѓусебните односи меѓу  Турција и Македонија. Институтот организира  културно-уметнички настани , исто така непречено продолжуваат и курсевите по турски јазик.

Број на објава:585/06/18 
Датум:18.06.2018 
Нарачател:Турски културен центар Јунус Емре
E-адреса:uskup@yee.org.tr
Телефон:+38923221232                                                                                          Клучни зборови:Турски културен центар Јунус Емре

 

Турскиот Културен Центар Јунус Емре во Скопје реализира активности за развивање на меѓусебните односи меѓу  Турција и Македонија. Институтот организира  културно-уметнички настани , исто така непречено продолжуваат и курсевите по турски јазик.

Во текот на летниот период ќе се реализираат интензивни и редовни курсеви. Системот на курсевите по турски јазик се базира на “Заеднички европски критериуми за изучување на странски јазици”. Во Турскиот Културен Центар Јунус Емре во Скопје курсевите ги водат квалификувани стручни обучувачи кои поседуваат сертификати за ова дејност.

На курсевите по турски јазик курсистите  со современи методи истовремено усовршуваат четири основни јазични вештини (читање-пишување-слушање и говорење).

Предавањата по турски јазик; се реализираат според дефинирани критериуми од портфолиото на европски јазици и тоа; A1, A2, B1, B2, C1, C2 ниво,  односно курсевите се состојат од вкупно шест нивоа.

Во Институтот Јунус Емре; наставата по турски јазик се изведува според меѓународните стандарди за изучување на турскиот јазик како светски јазик пропратено со соодветни научни методи и во рамките на наставата кусистите се обезбедени со сите видови на неопходни наставни материјали.  Исто така ќе се организираат и курсеви по турски јазик за деца на возраст меѓу 10 и 15 години.

 

Програма за летен курс по турски јазик

Редовен курс

  Час Ден Неденелно

часови

Вкупно

часови

1- 10.00-13.00/

17.00-20.00

 

Понеделник-Среда 3+3 72
2- 10.00-13.00/

17.00-20.00

 

Вторник Четворток 3+3 72

 

Интензивeн Курс

  Час Ден Неделно

часови

Вкупно

часови

1- 10.00-13.00/

17.00-20.00

 

Понеделник-Среда-Петок 3+3+3 72
2- 10.00-13.00/

17.00-20.00/

 

Вторник- Четворток-Сабота 3+3+3 72

 

Датум на запишување: 18.06.2018-29.06.2018

За повеќе информации:

Тел: 02/322-12-32  uskup@yee.org.tr

 

 

 

МИА – ОТС Комерцијални соопштенија 

Напомена: Оригинален текст. За содржината е одговорен нарачателот. 

Таг
Back to top button
Close