Никола Ѓурѓај за МИА: „Илинден“-Тирана веќе десет години работи на заштита на етничкиот, јазичниот и културниот идентитет на Македонците во Албанија

Нема извадок бидејќи ова е заштитен напис.