Националниот ромски центар преку презентација на практични примери ги мотивираше младите Роми да продолжат со високо образование

Нема извадок бидејќи ова е заштитен напис.