Оригинални текстови

ДКСК со потсетување за почитување на Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси

По завршување на изборите за градоначалници и членови на Советите на општините и Градот Скопје, Државната комисија за спречување на корупцијата, ги потсетува избраните градоначалници, односно членовите на советите, за почитување на начелата, обврските и забраните утврдени во Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси.

Back to top button
Close
Close