Граѓанска организација АКСИОС 2017 Скопје со иницијатива за активно вклучување во процесот на следење и набљудување на Локалните избори

Скопје, 1 октомври 2021  Активното учество на граѓаните во процесите на одлучување и следење на општествените промени се одраз на демократските процеси во една земја. Граѓанска организација АКСИОС 2017 Скопје има иницијатива за активно вклучување во процесот на следење и набљудување на претстојните Локални избори 2021, како континуитет на изминатиот мониторинг на изборниот процес за време на Парламентарни избори 2020 … Продолжи со читање Граѓанска организација АКСИОС 2017 Скопје со иницијатива за активно вклучување во процесот на следење и набљудување на Локалните избори