• A-
  • A
  • A+
E mërkurë, 24 Janar 2018, 

Ministria e Drejtësisë dërgon njoftim për propozim ligjin për përdorimin e gjuhëve

Ministria e Drejtësisë dërgon njoftim për propozim ligjin për përdorimin e gjuhëve

Shkup, 7 gusht 2017 (MIA) -  Duke pasur parasysh parimet e vendosura nga Qeveria e RM-së se do të ketë qeverisje transparente dhe qeveri që do të japë llogari para qytetarëve të saj, Ministria e Drejtësisë dhe Sekretariati për Implementimin e Marrëveshjes së Ohrit publikojnë tekstin zyrtar të Propozim Ligjit për përdorimin e gjuhëve, i cili është në procedurë parlamentare për miratim.

Të gjithë qytetarët e interesuar tekstin e Propozim Ligjit mund ta gjejnë në linkun si vijon.

http://justice.gov.mk/documents/ligji%20i%20gjuheve%20%20-%20komplet.pdf

Pas miratimit të ligjit nga Parlamenti i Maqedonisë , i njëjti do të dërgohet për mendim në Komisionin e Venedikut bashkë me dispozitat të kontestueshme dhe që kanë të bëjnë me përdorimin e gjuhës shqipe në monedhat dhe letrat me vlerë si dhe uniformat e armatës. ab/16:59

###Të gjitha të drejtaj janë të mbrojtura.Ky material nuk mund të deponohet, botohet, transmetohet, korjohet dhe sërish të distribuohet në çfarëdolloj forme, pa leje me shkrim nga Ajencia Informative e Maqedonisë.NUK KA LAJME TË NDËRLIDHURA