• A-
  • A
  • A+
E mërkurë, 29 Mars 2017, 

Gjendja e rrugëve

Gjendja e rrugëve

Gjendja e rrugëve

Shkup, 29 mars 2017 (MIA) - Komunikacioni në rrugët e vendit po zhvillohet nëpër rrugë të lagështa. ... më tepër...

 
Gjendja e rrugëve

Gjendja e rrugëve

Shkup, 27 mars 2017 (MIA) - Komunikacioni në rrugët e vendit po zhvillohet nëpër rrugë të lagështa. ... më tepër...

Qarkullimi në vend nëpër rrugë të thata

Qarkullimi në vend nëpër rrugë të thata

Shkup, 26 mars 2017 (MIA) - Komunikacioni në rrugët e vendit po zhvillohet nëpër rrugë kryesisht të ... më tepër...

Gjendja e rrugëve

Gjendja e rrugëve

24 mars 2017 GJENJDJA NË DREJTIMET RRUGORE DHE VENDKALIMET KUFITARE GJENDJA: Komunikacioni në rrug... më tepër...

Gjendja e rrugëve

Gjendja e rrugëve

Shkup, 22 mars 2017 (MIA) - Komunikacioni në rrugët e vendit po zhvillohet nëpër rrugë kryesisht të ... më tepër...

Gjendja e rrugëve

Gjendja e rrugëve

Shkup, 21 mars 2017 (MIA) - Komunikacioni në rrugët e vendit po zhvillohet nëpër rrugë kryesisht të ... më tepër...

Gjendja e rrugëve

Gjendja e rrugëve

Shkup, 18 mars 2017 (MIA) - Komunikacioni në rrugët e vendit po zhvillohet nëpër rrugë kryesisht të ... më tepër...

Gjendja e rrugëve

Gjendja e rrugëve

Shkup, 17 mars 2017 (MIA) - Komunikacioni në rrugët e vendit po zhvillohet nëpër rrugë kryesisht të ... më tepër...

Gjendja e rrugëve

Gjendja e rrugëve

Shkup, 16 mars 2017 (MIA) - Komunikacioni në rrugët e vendit po zhvillohet nëpër rrugë kryesisht të ... më tepër...

Gjendja e rrugëve

Gjendja e rrugëve

Shkup, 14 mars 2017 (MIA) - Komunikacioni në rrugët e vendit po zhvillohet nëpër rrugë vende-vende t... më tepër...

Gjendja e rrugëve

Gjendja e rrugëve

Shkup, 13 mars 2017 (MIA) - Komunikacioni në rrugët e vendit po zhvillohet nëpër rrugë të lagështa. ... më tepër...

Gjendja e rrugëve

Gjendja e rrugëve

Shkup, 12 mars 2017 (MIA) - Komunikacioni në rrugët e vendit po zhvillohet nëpër rrugë të lagështa. ... më tepër...

Gjendja e rrugëve

Gjendja e rrugëve

Shkup, 10 mars 2017 (MIA) - Komunikacioni në rrugët e vendit po zhvillohet nëpër rrugë të lagështa. ... më tepër...

Gjendja e rrugëve

Gjendja e rrugëve

Shkup, 9 mars 2017 (MIA) - Komunikacioni në rrugët e vendit po zhvillohet nëpër rrugë të lagështa. P... më tepër...

Gjendja e rrugëve

Gjendja e rrugëve

Shkup, 8 mars 2017 (MIA) - Komunikacioni në rrugët e vendit po zhvillohet nëpër rrugë të lagështa. P... më tepër...

Gjendja e rrugëve

Gjendja e rrugëve

Shkup, 7 mars 2017 (MIA) - Komunikacioni në rrugët e vendit po zhvillohet nëpër rrugë të lagështa. ... më tepër...

Gjendja e rrugëve

Gjendja e rrugëve

Shkup, 3 mars 2017 (MIA) - Komunikacioni në rrugët e vendit po zhvillohet nëpër rrugë të thata. Në ... më tepër...