• A-
  • A
  • A+
E mërkurë, 24 Maj 2017, 

Gjendja e rrugëve

Gjendja e rrugëve

Gjendja e rrugëve

Shkup, 24 maj 2017 (MIA) -  Komunikacioni në rrugët shtetërore po zhvillohet nëpër rrugë të lagështa... më tepër...

 
Gjendja e rrugëve

Gjendja e rrugëve

Shkup, 23 maj 2017 (MIA) -  Komunikacioni në rrugët shtetërore po zhvillohet nëpër rrugë kryesisht t... më tepër...

Gjendja e rrugëve

Gjendja e rrugëve

Shkup, 22 maj 2017 (MIA) -  Komunikacioni në rrugët shtetërore po zhvillohet nëpër rrugë të thata. ... më tepër...

Gjendja e rrugëve

Gjendja e rrugëve

Shkup, 21 maj 2017 (MIA) -  Komunikacioni në rrugët shtetërore po zhvillohet nëpër rrugë kryesisht t... më tepër...

Gjendja e rrugëve

Gjendja e rrugëve

Shkup, 20 maj 2017 (MIA) -  Komunikacioni në rrugët shtetërore po zhvillohet nëpër rrugë kryesisht t... më tepër...

Gjendja e rrugëve

Gjendja e rrugëve

Shkup, 20 maj 2017 (MIA) -  Komunikacioni në rrugët shtetërore po zhvillohet nëpër rrugë kryesisht t... më tepër...

Gjendja e rrugëve

Gjendja e rrugëve

Shkup, 19 maj 2017 (MIA) -  Komunikacioni në rrugët shtetërore po zhvillohet nëpër rrugë të thata. ... më tepër...

Gjendja e rrugëve

Gjendja e rrugëve

Shkup, 18 maj 2017 (MIA) -  Komunikacioni në rrugët shtetërore po zhvillohet nëpër rrugë kryesisht t... më tepër...

Gjendja e rrugëve

Gjendja e rrugëve

Shkup, 17 maj 2017 (MIA) -  Komunikacioni në rrugët shtetërore zhvillohet nëpër disa rrugë të lagësh... më tepër...

Gjendja e rrugëve

Gjendja e rrugëve

Shkup, 14 maj 2017 (MIA) -  Komunikacioni në rrugët shtetërore zhvillohet nëpër rrugë kryesisht të l... më tepër...

Gjendja e rrugëve

Gjendja e rrugëve

Shkup, 14 maj 2017 (MIA) -  Komunikacioni në rrugët shtetërore zhvillohet nëpër rrugë kryesisht të t... më tepër...

Gjendja e rrugëve

Gjendja e rrugëve

Shkup, 13 maj 2017 (MIA) -  Komunikacioni në rrugët shtetërore zhvillohet nëpër rrugë kryesisht të t... më tepër...

Gjendja e rrugëve

Gjendja e rrugëve

Shkup, 11 maj 2017 (MIA) GJENDJA: Komunikacioni në rrugët shtetërore zhvillohet nëpër rrugë kryesis... më tepër...

Gjendja e rrugëve

Gjendja e rrugëve

Shkup, 10 maj 2017 (MIA) - Komunikacioni në rrugët shtetërore zhvillohet nëpër rrugë kryesisht të la... më tepër...

Gjendja e rrugëve

Gjendja e rrugëve

Shkup, 9 maj 2017 (MIA) - Komunikacioni në rrugët shtetërore zhvillohet nëpër rrugë kryesisht të lag... më tepër...

Gjendja e rrugëve

Gjendja e rrugëve

Shkup, 6 maj 2017 (MIA) - Komunikacioni në rrugët shtetërore zhvillohet nëpër rrugë kryesisht të lag... më tepër...

Gjendja e rrugëve

Gjendja e rrugëve

Shkup, 6 maj 2017 (MIA) - Komunikacioni në rrugët shtetërore zhvillohet nëpër rrugë kryesisht të tha... më tepër...