• A-
  • A
  • A+

вторник, 23 мај 2017, 

Импресум


Македонска Информативна Агенција - МИА


Ул. „Бојмија“ К-2
Поштенски фах 4
1000 Скопје, Република Македонија

Тел.:  (00 389 2) 246 16 00
Факс: (00 389 2) 246 40 48

mia@mia.mk
www.mia.mk


Надзорен одбор
Надзорниот одбор на МИА е именуван со Одлука на Владата на Република Македонија, во следниот состав:

Сашо Стефановски, претседател
saso.stefanovski@mia.mk
Слаѓана Здравковска - Андреевска, член
slagjana.zdravkovska@mia.mk
Хамит Хајрулаи, член
hamit.hajrullai@mia.mk
Горан Лазов, член
goran.lazov@mia.mk
Жарко Милошевски
zarko.milosevski@mia.mkУправен одбор:


Љупчо Јакимоски, претседател
direktor@mia.mk
Пандорка Арсовска-Гацова, член
pandorka.arsovska@mia.mk
Сања Костовска, член
sanja.kostovska@mia.mk
Даниела Димовска, член
daniela.dimovska@mia.mk
Ајрије Реџепи, член
ajrije.rexhepi@mia.mk


Генерален директор и главен и одговорен уредник:
Тел:  (02) 2461600, локал 222

Љупчо Јакимоски
direktor@mia.mk


Заменик на генералниот директор:
Тел:  (02) 2461600, локал 226

Халит Ајдини
halit.ajdini@mia.mk


Уредници на Внатрешно-политичка редакција:
Tел.:  (02) 2461600, локал 240
reporteri@mia.mk
soopstenija@mia.mk

Сашо Арсовски
saso.arsovski@mia.mk 
Пандорка Арсовска-Гацова
pandorka.arsovska@mia.mk


Дописна редакција:
Тел.:  (02) 2461600, локал 233>
dopisnici@mia.mk


Уредник на Надворешно политичка редакција:
Тел:  (02) 2461600, локал 230 и 249
desk@mia.mk

Сања Костовска
sanja.kostovska@mia.mk


Уредник на сервис на албански јазик:
Тел:  (02) 2461600, локал 239
albanskiservis@mia.mk

Ајрије Реџепи
ajrije.rexhepi@mia.mk


Уредник на сервис на англиски јазик:
Тел:  (02) 2461600, локал 235
angliskiservis@mia.mk 

Цветин Чилиманов
cvetin.chilimanov@mia.mk


Фото сервис
Tел:  (02) 2461600, локал 229
foto@mia.mk


Техника и информатика:
Tел.:  (02) 2461600, локал 238 и 205
tehnika@mia.mk


Маркетинг и комерцијала:
Tел:  (02) 2461600, локал 248, 234 и 210
marketing@mia.mk


Логистика:
Tел:  (02) 2461600, локал 210
uprava@mia.mk

Даниела Димовска, в.д. раководител
daniela.dimovska@mia.mk

Мозаик

Зошто дождот мириса толку убаво?

Уживате во мирисот на свежината по пролетен дожд? ...

Чантата, во којашто Армстронг донесе месечеви камења, оди на аукција

Чантата во којашто американскиот астронаут Нил Арм...

Аријана Гранде ја прекинува својата турнеја

Американската пејачка Аријана Гранде најави прекин...

Рамазан: Оваа година најкратко ќе се пости во Јужна Америка

Месецот Рамазан, во кој муслиманите во светот пост...