МИА Македонска информативна агенција
Фото сервис
20.03.2017 , Донација за училишта во регионите погодени од поплави(МИА/Фросина Насковиќ)
Донација на Црвениот Крст за училишта во регионите погодени од поплави
2017: Јануари, Февруари, Март, Април
2016: Јануари, Февруари, Март, Април, Мај, Јуни, Јули, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември
2015: Јануари, Февруари, Март, Април, Мај, Јуни, Јули, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември
2014: Јануари, Февруари, Март, Април, Мај, Јуни, Јули, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември
2013: Јануари, Февруари, Март, Април, Мај, Јуни, Јули, Август, Септември, Октомври, Ноември, Декември
2012: Ноември, Декември